Materials, documents, enllaços variats del curs impartit a l'Aula Interuniversitària de Matadepera


Virgili i l'èpica romana

 

a) Selecció d’edicions i traduccions 

 

 · P. Vergili Maronis opera. Ed. R.A.Mynors. Oxford Clasical Texts, 1986 (9ª ed.).

 · Virgili, Eneida. Trad. de Joan Bellés, Barcelona: Empúries, 2006. 

 · Virgili, Eneida.(vols. I,II,III i IV) Intod. trad. en prosa i notes de Miquel Dolç, Barcelona : Fundació Bernat Metge (1972-1978). 

 · Virgili, Eneida. Introd. trad. en vers i notes de Miquel Dolç, Barcelona : Alpha, 1958. 

 · Virgili, Eneida.(vols. I i II) Trad. Llorenç Riber, Barcelona : Editorial catalana, 1917. 

 · Virgilio, Eneida. Introd. José Luis Vidal. Trad. i notes Javier Echave Sustaeta, Barcelona: RBA libros, 2008.  

 · Virgilio, Eneida, Trad. Rafael Fontán. Madrid: Alianza, 2005. 

 · Virgilio, Eneida. Introd. Vicente Cristóbal. Trad. i notes Javier Echave Sustaeta, Madrid : Gredos, 1992. 

 · Virgilio, Eneida. Introd. José C. Fernandez Corte, trad. Aurelio Espinosa Pólit, Madrid: Cátedra, 1991 (2ª ed.) 

 · Virgilio, Eneida. Introd. Virgilio Bejarano, trad. Gregorio Hernandez de Velasco, 1555. Barcelona: Planeta, 1986 (2ª ed.). 

 · Virgilio, Eneida. Introd. i trad. Dulce Estefanía, Barcelona : Bruguera, 1982 (8ª ed.) 

 · Virgilio, Eneida. Trad. Lorenzo Riber, revisada por Ángel Sierra, Madrid : Aguilar, 1988. 

 · Virgilio, Eneida. Trad. Eugenio Ochoa.

 

b) Selecció d’estudis i monografies 

 

 

· Biville, F ; Dangel, J. ; Videau, A. ; Baratin, M., “L’écriture épique latine: propositions pour une lecture stylistique”, Euphrosyne, 25 (1997), p. 389-414. 

· Albrecht, M. von, Roman Epic. An Interpretative Introduction, Leiden, 1999. 

· Cairns, F., Vergil’s Augustan Epic, Cambridge, 1989. 

· Cristobal, V., Virgilio, Madrid, 1999. 

· Enciclopedia Virgiliana. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1990. 

· Flores Santamaria, P., “La épica”, Estudios clásicos, 22 (1978), p. 261-268. 

· Galinnsky, G.K., “Vergil’s Romanitas and his Adaptation of greek Heroes”, ANRW, II, 31.2, p. 985-1010. 

· Horsfall, N. (ed.), A Companion to the Study of Vergil, Leiden, 1995. 

· Pociña, A., “Comienzos de la poesía latina, la épica”, Estudios de Filología Latina, Granada, 1980, p. 165-180. 

· Putnam, M.C, Virgil’s Aeneid. Interpretation and Influence, Chapel Hill-Londres, 1995. 

· Sánchez Salor, E., “Épica”, dins C. Codoñer (ed.), Géneros literarios latinos, Salamanca, 1987, p. 213-231. 

 

· S. Giralt, "Virgili", Labyrinthus

· The Vergil project

· Some Virgilian Sites on Maecenas

· A bibliographic Guide to Vergil’s Aeneid

· L’Enéide aux images

· L’Eneida a la xarxa

 

· Maria Paredes: Èpica Llatina - Guia del curs