Materials, documents, enllaços variats del curs impartit a l'Aula Interuniversitària de Matadepera


Grans noms de la literatura clàssica (Codi 1003)

Coordinador:

Dr. Ramon Torné

 

Professors:

Dra. Maria Paredes Baulida, catedràtica de Llatí i professora a la UAB.

Dr. Ramon Torné Teixidó, catedràtic de Grec i consultor a la UOC.

 

Introducció:

El curs pretén oferir un panorama de la literatura grecollatina a partir d’una selecció dels seus autors i gèneres més emblemàtics que capaciti l’alumna/e a relacionar dades, al·lusions o referents clàssics presents no només en altres produccions literàries més modernes sinó també en altres disciplines com l’art, el cinema, etc. També pretén donar pautes per al comentari (mitjançant una antologia de textos), la recerca, el debat i la reflexió.

 

Dates i lloc: 

Matadepera: 1, 2, 3, 7 i 8 de setembre de 2009. De 18 a 21 h.

(Casal de la Gent Gran, Ctra. de Terrassa, 35)

 

Programa:

Els tres eixos fonamentals d’aquest curs seran: 

1. El món heroic de l’epopeia: els pares d’Occident. S’estudiaran principalment les obres d’Homer i Virgili incidint de manera especial en els recursos compositius, els mites i el significat de llurs poemes.

2. Els gèneres dramàtics. S’abordaran les produccions de Sòfocles com paradigma de classicisme, Eurípides com a representant de la crisi espiritual grega i Plaute, el rei de l’escena romana.

3. Els pares de la història: Heròdot, Tucídides i Juli Cèsar, exponent de la historiografia al servei de la política. Es procurarà posar especial atenció en el component ideològic en la composició històrica.

 

 


Altres informacions

 

Modalitats i reconeixement de crèdits

A l'inici de cada curs l'alumnat podrà optar entre dues modalitats:

 A: certificació de 20 hores. Aquesta modalitat implica assistir a les 20 hores de sessions presencials. La certificació d'aquesta modalitat de curs és susceptible de ser reconeguda com un o dos crèdits de lliure elecció segons centre.

 B: certificació de 30 hores. Aquesta modalitat implica l'assistència a les 20 hores de sessions presencials del curs i l'elaboració d'un treball amb una dedicació aproximada de 10 hores. La certificació d'aquesta modalitat és susceptible de ser reconeguda com a dos o tres crèdits.

· Tots els cursos estan inscrits a la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives. És per això que els/les alumnes interessats podran sol·licitar a la seva Universitat el reconeixement de crèdits de lliure elecció, amb les condicions que determini cada centre.

· Els cursos també són reconeguts pel Departament d'Educació com a cursos de formació permanent de professorat.

 

Destinataris

Els cursos d'estiu de l'AIUMA estan oberts a tothom, ja siguin estudiants universitaris o de secundària, a treballadors i treballadores que busquen formació o persones que tan sols es proposen ampliar els seus coneixements. Tanmateix poden ser acreditats (DOGC de 30.11.94) en el reconeixement de mèrits en l'acreditació d'estadis de promoció per a funcionaris, així com en concursos públics d'accés i trasllat.

 

Preus

· El preu dels cursos és de 110 €. Els socis de l'AIUMA, les persones amb el carnet jove o jubilats que ho sol·licitin podran gaudir d'un 50% de descompte en l'import del curs.

 

Matrícula

· La matrícula s'efectuarà a l'oficina de Matadepera de la Caixa Terrassa, fent un ingrés nominatiu del cost del curs amb la següent referència:

Aula Interuniversitària de Matadepera (AIUMA) i codi del curs a realitzar.

· El compte és el següent: C/c 2074- 0004- 33- 2116389607

· Les places són limitades i les sol·licituds s'admetran en funció de la capacitat, per rigorós ordre d'arribada.